Inwestując w siebie ratujesz konie - 23 maja 2015

Horse Assisted Education to innowacyjne szkolenia motywacyjno - rozwojowe, w których trenerami są konie. Podczas takiego szkolenia, to właśnie zwierze staje się źródłem informacji o nas samych. Konie reagują w sposób natychmiastowy i bardzo szczery na nasze emocje, ton głosu czy język ciała. Dzięki temu widoczny staje się związek pomiędzy konkretnym działaniem a reakcją na to działanie. Człowiek otrzymuje jednoznaczną, czytelną i obiektywną odpowiedź udzielaną mu przez jego współtrenera – konia.

Ta metoda szkoleniowa opiera się na doświadczaniu siebie i silnych emocji, które towarzyszą procesowi uczenia się czyniąc go bardziej efektywnym.

Na warsztatach organizowanych przez Stajnię Stokrotka dla Fundacji Zwierzę nie jest rzeczą przyjrzymy się bliżej takim zagadnieniom jak:

I Efektywna komunikacja:

Czym dla każdego z nas jest komunikacja?
Omówienie elementów procesu komunikacji
Ćwiczenia praktyczne z końmi
Wnioski
 
II Radzenie sobie ze stresem
 
Czynniki stresogenne w codziennym życiu
Skutki stresu
Walka ze stresem
Ćwiczenia praktyczne z końmi
Wnioski
 
III Pokonywanie własnych barier
 
Czy wiemy, jakie są nasze pragnienia?
Czynniki zewnętrzne ograniczające nasze działania
Ułożenie planu działania
Ćwiczenia praktyczne z końmi
Wnioski
 
IV Rozwój samoświadomości
 
Co kryje się pod hasłem samoświadomość?
Co oznacza termin świadome życie?
Co daje rozwój świadomości
Pojęcie intuicji
Ćwiczenia praktyczne z końmi
Wrażenia kursantów i wnioski
 
Program warsztatów:
11:00 – 11:30 – Przywitanie uczestników i kilka słów wprowadzenia
11:30 – 14:00 – Warsztat Moduł I
14:00 – 14:30 – Obiad
14:30 – 17:30 – Warsztat Moduł II
17:30 – 18:00 – Podsumowanie warsztatów i pożegnanie
 
Koszt warsztatów: 400 zł/os.
Całkowity dochód z warsztatów zostanie przekazany na rzecz Fundacji “Zwierzę Nie Jest Rzeczą”. W płaty proszę kierować na nr konta PEKAO SA: 58 1240 1170 1111 0000 2420 9674
z dopiskiem: WARSZTATY
 
Kontakt:
tel. 601 820 486